Beyin Tümörü

Beyin Tümörü

Beyin tümörü, beyninizde anormal hücrelerden oluşan bir koleksiyon veya kitledir. Beyninizi çevreleyen kafatasınız çok serttir. Böylesine kısıtlı bir alan içindeki herhangi bir büyüme sorunlara neden olabilir.

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin Damar Hastalıkları

Serebrovasküler kelimesi iki kısımdan oluşur - beynin büyük kısmını ifade eden "cerebro" ve arterler ve damarlar anlamına gelen "vasküler".

Pediatrik Beyin Cerrahisi

Pediatrik Beyin Cerrahisi

Ekibim, çocukluk çağı nöron hastalıklarında sık görülen sorunlara yönelik kapsamlı hizmetler sunmaktadır

Fonksiyonel Beyin Cerrahisi

Fonksiyonel Beyin Cerrahisi

Fonksiyonel Beyin Cerrahisi, epilepsi, Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, kronik ağrı ve spastisite gibi tedaviye dirençli nörolojik bozuklukları olan hastaları tedavi eder.

İstanbul'da sinir cerrahisi alanında uzmanlaşmış Dr. Tolga Dündar, hastalarına güncel ve sağlıklı tedavi yöntemlerini sunmaktadır.

Türkiye'de Beyin Cerrahisinde Önde Gelen Dr Tolga Turan Dündar

20 Yılı Aşkın Başarılı Deneyimler

Dr. Tolga DUNDAR, minimal invaziv cerrahi, endoskopi destekli cerrahi, intraoperatif nöro navigasyon veya nöromonitör destekli beyin cerrahisi, stereotaktik radyocerrahi, uyanık beyin cerrahisi, derin beyin stimülasyonu ve birçok minimal invaziv spinal cerrahi yaklaşımı gibi nöroşirürjideki en son yenilikleri ve teknikleri kullanarak nörolojik durumların tedavisinde öncüdür. Dr. Dündar 1977 yılında Türkiye’nin başkenti Ankara’da doğdu ve Kocaeli Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. Dr. Dündar, 2013 yılında İstanbul’da Bezmialem Üniversitesi’nde Beyin ve Omurga Cerrahisi ihtisasını tamamladı. Dr. Dundar, Türkiye’de beyin cerrahisi hizmetlerini gerçekleştiren Devlet Hastanesi’ne birkaç kez atandı. Daha sonra İstanbul’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde nöro ve omurga cerrahı olarak çalışmış ve burada ileri nöro-onkoloji, nöro-vasküler ve omurga cerrahisi üzerine çalışmalar yapmıştır. Dr. Dündar, hem özel hem de gönüllü olarak çeşitli kıtalarda çok sayıda nöroşirürjikal operasyon gerçekleştirdi. Dr. Dündar’a 27 Kasım 2019 tarihinde ‘Beyin ve Omurga Cerrahisi Doçenti’ unvanı verilmiştir. Dr. Dundar, başarılı tedavinin doğru tanı ile başladığına ve yakın etkileşim gerektirdiğine inanmaktadır.

Türkiye'de Beyin Cerrahisi Alanında 20 Yılı Aşkın Deneyim

Türkiye'de Beyin Cerrahı olarak, hastalarımızın sağlığı bizim ilk ve en önemli önceliğimizdir. Sağlığınız için buradayız.

Omurga Tümörü

Omurga tümörleri, omurga kemiklerinde veya omurilikte oluşabilen benign (iyi huylu) ya da malign (kötü huylu) kitlelerdir. Bu tümörler, sinir sisteminin işleyişini ciddi şekilde etkileyebilir ve hastaların yaşam…

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Beyin ve omurilik tümörleri, nöroloji ve nöroşirurji alanında önemli bir yer tutar. Bu tümörler, merkezi sinir sisteminin hassas yapısında bulunmaları nedeniyle özel bir dikkat ve titizlikle ele…

Pediatrik Beyin Cerrahisi

İstanbul’da Pediatrik Beyin Cerrahisi hizmeti sunan Doç. Dr. Tolga Turan Dündar, çocuklarda beyin ve omurilik hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış bir cerrahtır. Çocuk nöroşirürjisi, karmaşık ve hassas bir alan…

Beyin Tümörü

Beyin tümörü, İstanbul ve tüm dünyada endişe verici bir sağlık sorunudur. Ancak, erken teşhis ve doğru tedavi ile yaşam kalitenizi korumanız ve hatta tümörden tamamen kurtulmanız mümkündür.…

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damar hastalıkları, günümüzde giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, stresli yaşam tarzı ve hareketsizlik gibi faktörler bu hastalıkların görülme sıklığını…

Beyin Anevrizması

Beyin anevrizması, beyin damarlarının duvarlarında oluşan baloncuk şeklindeki genişlemelerdir ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde, bu tür sağlık sorunlarıyla…

Hasta Yorumları

Hastalarımızdan gelen gerçek referansları keşfedin ve hikayelerini nasıl paylaştıklarını görün.
Hizmetlerimiz ve bakım yaklaşımımız hakkında ilk elden geri bildirimleri okuyarak bilinçli bir karar verin.
İyileşme yolculuğunuz için bizi seçtiğinizde bekleyebileceğiniz deneyim hakkında bilgi edinin

Beyin tümörleri beyindeki anormal hücre büyümeleridir. Tedavi, tümörün türüne ve evresine bağlı olarak tümörü çıkarmak için ameliyat, radyasyon tedavisi ve kemoterapiyi içerebilir. Türkiye’de bir beyin cerrahı olarak, beyin fonksiyonu üzerinde minimum etki sağlarken tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması konusunda uzmanım.

Omurga tümörleri iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. Tedavi seçenekleri iyi huylu tümörler için gözlemden kötü huylu tümörler için ameliyat, radyasyon tedavisi ve kemoterapiye kadar tümörün boyutu, yeri ve türünün yanı sıra hastanın genel sağlık durumuna göre değişir.

Beyin damar hastalıkları inme, anevrizmalar ve arteriyovenöz malformasyonlar (AVM’ler) gibi durumları içerir. Bu durumlar önemli nörolojik eksikliklere veya yaşamı tehdit eden durumlara yol açabilir. Tedavi, normal kan akışını yeniden sağlamak ve daha fazla hasarı önlemek için ilaç, ameliyat veya endovasküler prosedürleri içerebilir.

Nörolojik gelişimle ilgili endişeler, kafa şekli anormallikleri veya çocukta nörolojik bir bozukluğa işaret eden belirtiler varsa, çocuk İstanbul’da bir çocuk beyin cerrahisi uzmanına götürülmelidir. Belirli bir yaş yoktur; semptomlara ve endişelere bağlıdır.

Omurga hastalığının belirtileri arasında inatçı sırt veya boyun ağrısı, uzuvlarda uyuşma veya güçsüzlük ve yürüme zorluğu yer alır. Bu belirtiler devam ediyorsa veya yaşam kalitenizi etkiliyorsa, kapsamlı bir değerlendirme için İstanbul’da bir beyin cerrahına danışmanız tavsiye edilir.

Beyin cerrahları teşhis için MR ve BT taramaları gibi ileri teknolojileri ve tedavi için mikrocerrahi, endoskopik cerrahi ve stereotaktik radyocerrahi gibi teknikleri kullanarak hassasiyet sağlar ve riski en aza indirir.

Türkiye’de Beyin Cerrahı pratiği yapmak, çok çeşitli bir hasta popülasyonuyla uğraşmayı ve genellikle karmaşık vakaları ele almayı içerir. Türkiye’nin sağlık altyapısı ve teknolojisine yaptığı yatırımlar da beyin cerrahlarının en yeni tedavi ve teknikleri kullanmasına olanak sağlamaktadır.

Omurga cerrahisi için bir beyin cerrahına danışmak, dünya standartlarında tıbbi tesislere, deneyimli cerrahlara ve gelişmiş cerrahi teknolojilere erişmek anlamına gelir ve bunların tümü yüksek başarı oranlarına ve iyileştirilmiş hasta sonuçlarına katkıda bulunur.

İlk ziyaret sırasında hastalar, tıbbi geçmişin gözden geçirilmesi, fizik muayene ve muhtemelen görüntüleme çalışmalarının sipariş edilmesi dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme bekleyebilirler. Bu, durumun teşhis edilmesine ve potansiyel tedavi seçeneklerinin tartışılmasına yardımcı olur.

Kliniğimiz, her hastanın özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış minimal invaziv cerrahi teknikler, hedefe yönelik radyasyon tedavisi ve gelişmiş kemoterapi seçenekleri dahil olmak üzere omurga tümörü tedavisinde en son teknolojileri sunmaktadır.

Beyin damar hastalıkları için en iyi tedavi yöntemi, durumun türü ve ciddiyeti, hastanın genel sağlık durumu ve ilaç, ameliyat veya endovasküler prosedürleri içerebilecek tedavi seçeneklerinin potansiyel riskleri ve faydaları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Pediatrik beyin cerrahisi hastalarının ameliyat sonrası bakımı, sorunsuz bir iyileşme sağlamak ve ortaya çıkabilecek nörolojik eksiklikleri gidermek için yakın izleme, ağrı yönetimi, fizik tedavi ve rehabilitasyonu içerir.

Birçok omurga hastalığı, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha küçük kesiler, daha az ağrı, daha az enfeksiyon riski ve daha hızlı iyileşme süreleri gibi avantajlar sunan minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilebilir.

Beyin tümörlerine yönelik beyin cerrahisi prosedürlerinin riskleri arasında enfeksiyon, kanama ve nörolojik hasar yer alır, ancak özellikle erken teşhis ve ileri cerrahi tekniklerin kullanılmasıyla başarı oranları yüksektir.

En son gelişmelerden haberdar olmak, tıbbi konferanslara katılmayı, profesyonel ağlara katılmayı, önde gelen tıp dergilerini incelemeyi ve sürekli eğitime katılmayı içerir. Bu taahhüt, hastaların mevcut en gelişmiş ve etkili tedavileri almasını sağlar.

Karmaşık beyin damar hastalıklarının tedavisindeki zorluklar, kritik beyin bölgelerine zarar verme riskini ve tedavi sonrası komplikasyon potansiyelini içerir. Bunlar, dikkatli planlama, hassas müdahaleler için gelişmiş görüntüleme teknikleri ve riskleri yönetmek ve azaltmak için çok disiplinli ekipler kullanılarak ele alınmaktadır.

Türkiye’deki pediatrik nöroşirurji yaklaşımımız, aile merkezli bakıma verdiğimiz önem, çocuğa özel tıbbi ekipman ve tekniklerin kullanımı ve genç hastalarımızın kapsamlı refahını sağlamak için pediatri uzmanlarını içeren multidisipliner bir ekip nedeniyle benzersizdir.

Omurga hastalıklarının yaygın semptomları arasında kronik sırt veya boyun ağrısı, siyatik, uzuvlarda uyuşma veya güçsüzlük ve koordinasyon kaybı yer alır. Teşhis genellikle altta yatan durumu doğru bir şekilde tanımlamak için fizik muayene, hasta geçmişi ve MRI veya CT taramaları gibi görüntüleme testlerini içerir.

Son derece deneyimli bir beyin cerrahının seçilmesi, hassas cerrahi becerilere, nörolojik durumlar hakkında derinlemesine bilgiye ve ameliyat sırasında beklenmedik zorluklarla başa çıkma becerisine ihtiyaç duyulması ve hastalar için mümkün olan en iyi sonuçların sağlanması nedeniyle karmaşık beyin cerrahisi prosedürleri için çok önemlidir.

Uluslararası hastalar için dil desteği, seyahat ve konaklama düzenlemeleri konusunda yardım ve kişiselleştirilmiş bakım planları dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunarak İstanbul’da üst düzey nöroşirürji tedavisi görürken sorunsuz ve stressiz bir deneyim sağlıyoruz.